Geeqie nasce dalle ceneri di GQview

GNU\linux 20:30:00

Alternativa a Compiz usando Metacity (Ubuntu 8.10)

GNU\linux 19:50:00

Nascondere la breadcrumb navigation bar in Eclipse ganymede 3.4

java 09:54:00