Installare HandBrake in Debian 6 o Ubuntu 12.10 (32 bit)

GNU\linux 08:00:00

Condividere cartelle tra utenti locali in Ubuntu

GNU\linux 21:08:00

Problema di crash continui con Eclipse Juno 4.2 + Ubuntu 12.10

GNU\linux 09:46:00